Banner

Folii protecţie solară

Foliile de protecţie solară se instalează pe geamurile diferitor încăperi (oficii, apartamente,etc.). Datorităsungard logo small glassgard logo smallutilizării metalului (mai des- aluminiu, mai rar – zirconiu, cromul) acestea ideal se potrivesc pentru protecţia încăperii de razele solare, astfel justificîndu-şi denumirea. Utilizînd diferite tehnologii "nohow" ale companiei se pot crea atît pelicule cu aspect lucios cît şi fără luciu. În ultimul caz, chiar razele de lumină directe sau artificiale (felinare, reflectoare) se vor dispersa. La fel ca şi foliile SunGard, acestea au proprietatea de absorbţie a radiaţiei ultraviolete şi într-o oarecare măsură şi cea termică.

Protecţia împotriva pătrunderii în încăpere a excesului de căldură reduce considerabil cheltuielile ce ţin de răcirea aerului şi prelungeşte termenul de exploatare a condiţionerului dvs-ră.

Toate foliile reţin pînă la 99% radiaţie UV dăunătoare, în urma căruia se păstrează interiorul de la decolorare.

Foliile de protecţie solară pot reflecta pînă la 80% din energia solară, pot absoarbe lumina orbitoare şi elimina reflexiile de lumină a soarelui, asigurînd condiţii confortabile în interior în cea mai însorită zi.

1264409079 before install     1264409086 after install
Aceste folii sunt propuse într-o gamă de culori diferite şi diferite grade de umbrire. Utilizînd folii pentru geam puteţi îmbunătăţi considerabil aspectul exterior al încăperii făcîndu-l mai modern.
Recomandări la utilizarea foliilor de protecţie solară şi de economisire a energiei.
1. Pelicula îndeplineşte rolul de "oglindă termică". La tempeaturile egale din exteriorul şi interiorul încăperii nu veţi observa un efect deosebit. În prealabil este necesar să micşoraţi temperatura în încăperecu ajutorul condiţionerului.Pelicula micşorează cheltuielile la condiţionare dar nu le înlocuieşte complet.
2. Reţineţi, folia va funcţiona şi în timpul de noapte ca consumător de puţină energie. Surplusul de aer cald se va menţine în încăpere dacă nu se va aerisi aceasta în timpul serii, nopţii şi în orele de dimineaţă.
3. În timpul zilei însorite nu deschideţi complet geamul. Ţineţi minte că folia nu reţine 100% din enegia solară şi în lipsa condiţionerului sau ventilatorului temperatura aerului în încăpere totuşi se va ridica, dar mai încet decît cînd fără folie.
4. La utilizarea foliilor de protecţie solară cu un grad mare de umbrire se va produce încălzirea sticlei. Acest fapt este normal întrucît acest tip de pelicule au un coeficient mărit de reflectare şi absorbţie a căldurii. Principalul fiind faptul că căldura este stopată şi nu pătrunde complet în încăpere.
5. Îngrijirea geamurilor acoperite cu aşa folii nu se deosebeşte de cele obişnuite. Nu se recomandă folosirea detergenţilor abrazivi şi celor ce au la bază clorura de amoniu. Nu utilizaţi dizolvanţi.